Skip to main content

In navolging van eerdere jaren zijn de masterclasses economie weer terug! Onder leiding van Jeroen Hinloopen behandelen we de volgende thema's:

Masterclass: Rekenen aan Economiemodellen

Datum: 30 januari 2024 - Verplaatst naar 5 maart 2024
Locatie: Amershof, Amersfoort

Het examenprogramma kent verschillende modellen, zowel micro-economisch als voor de beschrijving van de macro-economie. In deze masterclass gaan we aan de slag met het rekenen aan het micro-economische marktmodel: het model waarmee vanuit dezelfde vraag- en kostenfuncties alle marktvormen van monopolie tot volkomen concurrentie beschreven kunnen worden. Het model geeft daarmee een consistent overzicht van alle mogelijke markten zoals die zich in de praktijk voordoen. Na een inleidende, interactieve presentatie ga je zelf aan de slag met het rekenen aan het micro-economische marktmodel waar je vervolgens (plenair) met vakcollega’s op gaat reflecteren. Deelnemers ontvangen het lesmateriaal om deze oefening te herhalen in hun eigen klas.

Masterclass: Surplus, BBP, welvaart en brede welvaart

Datum: 28 november 2023
Locatie: Amershof, Amersfoort

Economen die praten over welvaart krijgen vaak het verwijt dat de échte opbrengsten niet in hun modellen zitten. En dat er daarom naar andere manieren van kosten en opbrengsten gekeken moet worden (of dat zelfs de economische wetenschap moet veranderen). Deze kritiek is deels terecht en deels ook niet. In deze masterclass bespreken we eerst de manier waarop het begrip welvaart opgenomen is in het examenprogramma. Daarbij valt op dat het gehanteerde welvaartsbegrip niet altijd aansluit bij de economische literatuur en dat er verschil zit tussen de behandeling van het begrip welvaart op havo en vwo. Daarna gaan we in op ontwikkelingen in zowel de wetenschap als in beleid om bredere aspecten van economische opbrengsten te kwantificeren. Daarbij ga je zelf aan de slag met de ontwikkeling van een brede welvaartsmaatstaf waar je vervolgens (plenair) met vakcollega's op gaat reflecteren. Deelnemers ontvangen het lesmateriaal om deze oefening te herhalen in de klas.


Programma

13.45 uur: ontvangst
14.00 uur: start plenaire sessie
15.00 uur: korte break
15.10 uur: actief aan de slag 
16.30 uur: wrap up
17.00 uur borrel

Deelnamekosten

De deelnamekosten zijn € 75,- excl. 21% btw per masterclass. Werk je met Praktische Economie dan ontvang je per masterclass € 25,- (excl. 21% btw) korting.

Graag tot 5 maart!

Details

Uitgeverij Malmberg

Amershof

Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort UT
Nederland

Gedetecteerde tijdzone